ORGANIZAČNÍ SLOŽKA SVK

 Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

 

Názov: STRABAG Rail a.s., organizačná zložka

 

Adresa miesta činnosti: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

 

IČO: 44 843 526

 

Organizační složka je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem v Bratislavě 1, oddíl Po, vložka 1840/B

 

Predmet podnikania (činnosti):

 

  • povrchová úprava kovových výrobkov

 

  • vykonávanie zváracích prác

 

  •  skladovanie

 

    manipulácia s tovarom

 

    činnosť technických poradcov v oblasti stavebníctva

 

    uskutočňovanie stavieb a ich zmien

    inžinierska činnosť

 

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com