SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC

Nezbytnou součástí komplexních dodávek a prací na železničním svršku je zřízení bezstykové koleje a aluminotermické svařování kolejnic francouzskou technologií RAILTECH INTERNATIONAL. Tato osvědčená technologie je používána již od založení společnosti..Vedle této technologie vlastníme a provozujeme moderní dvoucestné vozidlo DAF WF Welderliner – mobilní svařovací souprava KSM005 se svařovací hlavicí K922-1 – pro svařování kolejnic stykovým odtavením.

 

Pro svařování kolejnic využíváme všech dostupných zařízení pro zvyšování kvality ke spokojenosti zákazníků. Naše středisko dále vlastní několik napínacích zařízení a kompletní sestavy válečků, potřebných pro zřizování BK, a zabývá se také vyhotovením dokumentace (od vypracování návrhu, jeho schválení, až po realizaci a zřízení BK) dle předpisu S 3/2.

 

Vlastníme oprávnění ke svařování stykovým odtavením a zabýváme se tedy svařováním tvrzených kolejnic touto metodou.

 

Naši činnost v ČR i na Slovensku zajišťujeme zkušenými a vysoce kvalifikovanými pracovníky.

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com