REALIZOVANÉ STAVBY

Významné probíhající a dokončené stavby spolufinancované z OPD EU

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař

Účelem stavby je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení vazeb železniční dopravy na městskou hromadnou dopravu, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům.

 

Celý článek »

Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka-Mošnov

Cílem rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace trati je zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a traťové rychlosti, zajištění podmínek pro zlepšení kultury cestování a životního prostředí.

 

Celý článek »

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

 

Celý článek »

Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

Stavba "Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1.stavba " je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati od státní hranice se SRN přes Děčín, Prahu, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Horní Dvořiště až ke státní hranici s Rakouskem.

 

Celý článek »

I/13 Děčín most ev.č. 13-085 Pravobřežní estakáda

Výměna mostního svršku, úprava nivelety včetně napojení na komunikaci před a za mostem, sanace nosné konstrukce, sanace spodní stavby, betonáž nových říms, osazení nových svodidel na levé i pravé římse, osazení nového zábradlí, výměna a doplnění dopravního značení.

 

Celý článek »

Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Cílem projektu je odstranění překážky omezující lodní dopravu v podobě nízké podjezdové výšky stávajícího železničního mostu na labské vodní cestě a výstavba nového železničního most.

 

Celý článek »

I/21 Velká Hleďsebe

ŘSD zahajuje jednu z významných staveb na silnici I/21, která má velký význam pro dopravu v Karlovarském kraji. Jde o úsek u obce Velká Hleďsebe u Mariánských Lázní. Nová komunikace výrazně přispěje k lepší dopravní situaci v lokalitě.

 

Celý článek »

Elektrizace trati Letohrad - Lichkov

Ministerstvem dopravy ČR bylo v dubnu 2008 požádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií z Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013. Předpokládané schválení projektu a přidělení prostředků Evropskou komisí - ve druhém pololetí 2008.

 

Celý článek »

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com