Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

 

Název projektu:

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

Zhotovitel stavby:

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

 

ISPROFIN 581 352 0007

 

 7205011011417

 

3.10.2012; Č.J.: 44251/2012-OI

 

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava

 

Frýdlant nad Ostravicí

 

03/2013 – 11/2013

 

250 322 672,49 Kč

 

249 974 512,07 Kč

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Praha 8, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00

 

Ministerstvo dopravy ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

 

Kvadro spol. s r.o.

Dopravní projektování spol. s r.o

 

SŽDC, s.o., Stavební správa východ

 

"Viamont DSP a.s.", Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

 

č.j. DUCR-49077/12/Tm

 

Ing. Marek Fifka, Viamont DSP a.s.

 

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a komfortu železniční dopravy pro cestující veřejnost. Dále dojde ke zvýšení dopravní kapacity železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí umožněním současných odjezdů vlaků z dopravních kolejí směr Frenštát pod Radhoštěm a Ostravice. V neposlední řadě bude také snížena hluková zátěž od železniční dopravy na okolí.

 

Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí tj. rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostních objektů, železničních přejezdů, zabezpečovacího a technologického zařízení a zřízení ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Pro imobilní cestující budou vybudovány výtahy. Dále bude rekonstruováno osvětlení stanice, zřízen elektroohřev výměn a provedeny drobné stavební úpravy staniční budovy. S ohledem na plánovanou elektrizaci jsou parametry objektů navrženy již pro elektrizovanou trať.

 

Stavba je z hlediska organizace výstavby členěna do 5 stavebních postupů:

 

0. stavební postup – leden až březen 2013 přípravné práce (přeložky inženýrských sítí, demolice)

1. stavební postup – 30.března až 29. června 2013 rekonstrukce sudé kolejové skupiny

2. stavební postup – 29.června až 17.července 2013 rekonstrukce obou zhlaví stanice

3. stavební postup – 17.července až 4.listopadu 2013 rekonstrukce liché kolejové skupiny

4. stavební postup – 4. až 30. listopadu 2013 dokončovací práce

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com