PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST

Aby mohla společnost STRABAG Rail a.s. poskytovat služby v oblasti dopravního stavitelství komplexně, takzvaně "na klíč", tedy včetně projektu, je součástí společnosti samostatná projekční a geodetická provozní jednotka. Investorům a stavebním firmám tak nabízíme následující služby:

 

Projekční činnost

Zpracováváme projektové dokumentace, týkající se všech oblastí kolejových staveb (železniční spodek a svršek, umělé stavby, trakční vedení, …), na drahách celostátních, regionálních a vlečkách. Navrhujeme projekty jak novostaveb, tak i rekonstrukce tratí, mostů, propustků, nakládacích a vykládacích ramp, železničních přejezdů, stáčecích míst, kolejových vah, podchodů, opěrných a zárubních zdí, nástupišť, odvodňovacích systémů dopravních staveb, atd. Realizujeme projekty silničních staveb (obslužné komunikace, parkoviště, nákladiště, rampy atd). Provádíme oceňování stavebních prací formou kontrolních rozpočtů, výrobních kalkulací a aktuálních cen materiálu.

 

Vlastní projekční práce jsou prováděny v digitální formě za pomoci softwaru AutoCAD, Microstation, InRail, Railcad, atd.

 

Inženýrská činnost

Předprojektová příprava staveb se týká posouzení stávajícího stavu, návrhů dopravních technologií, analýzy potřeb a možností, ekonomické bilance navrhovaných řešení a zajištění geologického průzkumu.

 

Dále zajišťujeme:

● Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení staveb.

● Předvýrobní příprava staveb obsahuje plán organizace výstavby, kritickou cestu, časový diagram a technologické postupy.

● Inženýrská a koordinační činnost při výstavbě obsahuje plán výlukové činnosti, uzavírek a odstávek, zajištění speciálních dodávek, služeb, koordinace a řízení staveb.

 

Geodetická činnost

Geodetická skupina je vybavena měřícím systémem APK/Geotel pro přesnou kontinuální metodu měření prostorové polohy osy koleje v absolutních souřadnicích. Uvedený systém umožňuje připravit všechna potřebná data pro automatické strojní podbíječky ASP v předstihu a výrazně tak zvýšit jejich hodinový výkon.

 

Geodetická skupina dále provádí zaměřování terénu (stávající stav jako podklad pro projektování), vytyčování v terénu před a během výstavby, zaměřování skutečného provedení stavby s ověřením dle Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zpracování geometrických plánů, vypracování digitálního modelu terénu a zhotovení mapy dráhy, respektive vlečky dle pravidel SŽDC pro JŽM. Dále provádíme zaměřování a vyhodnocování prostorových odchylek jeřábových drah a zajišťujeme geodetické práce u stavebních strojů v průběhu stavby. Inženýrská geodézie je v naší společnosti prováděna moderními metodami s maximálním využitím výpočetní techniky. V terénu používáme totální stanice Topcon a Trimble, stanice GPS Trimble, rotační laserové nivelační přístroje TOPCON, digitální nivelační přístroj Trimble a další přístroje. Zpracování dat probíhá v závislosti na požadavcích a zvyklostech zákazníka (AutoCAD, Microstation, Geus, Kokeš).

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com