ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Název:

Sídlo společnosti:

IČ:

DIČ:

Základní jmění:

Telefon:

Fax:

http:

e-mail:

ID datové schránky:

 

Oblastní pobočka Ostrava

 

 

Středisko Chabařovice

Sídlo střediska:

GPS:

STRABAG Rail a.s

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

25429949

CZ 25429949 (VATID: CZ 25429949)

180.000.000 Kč

475 300 111

475 300 100

www.strabagrail.cz

ustinl@strabag.com

9vbgv95

 

Polanecká 827, 721 00 Ostrava-Svinov

 

 

 

Zalužany 704, 403 17 Chabařovice

50°40´05´´S 13°54´50´´V

Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 ode dne 9. května 2001.

 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

 

● provádění staveb, jejich změn a odstraňování

● projektová činnost ve výstavbě

● výkon zeměměřických činností

● činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

● pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

● montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

● opravy silničních vozidel

● revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

● opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

● silniční motorová doprava

- provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmostnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přeúravě zvířat nebo věcí,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

● provozování drážní dopravy dle vydaných licencí

● provozování drah dle vydaných úředních povolení

● výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

● hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 a 3 zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

- § 2 písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

- § 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

- § 2 písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť uvedených v písmenech a) až d),

- § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu,

- § 3 písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než sto tisíc m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com