CERTIFIKÁTY A LICENCE

Společnost STRABAG Rail a.s. je certifikována dle norem ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro stavebně montážní práce, včetně projektování na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, včetně tramvajových tratí, pro pozemní komunikace, včetně pokládky asfaltových směsí a litých asfaltů, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací, pro provádění a rekonstrukce vodních a ekologických staveb, pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení.

 

Dále vlastní Licenci k provozování drážní dopravy, a koncesi pro provozování silniční motorové nákladní dopravy. Pro provozování drážní dopravy na území EU vlastní společnost Evropskou licenci a pro provozování drážní dopravy na území ČR má Bezpečnostní certifikát. Společnost má předpoklady k získání Bezpečnostního certifikátu pro provozování drážní dopravy na Slovensku, v Německu, Polsku a Maďarsku.

18001:2008

27001:2014

politika řízení

Sdělení

o nepřístupnosti vleček

14000:2016

SMK

9001:2016

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com