ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NÁKLADNÍ - CARGO

SPECIALIZOVANÁ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA pro NÁKLADNÍ PŘEPRAVY po ŽELEZNICI.

 

Provozní jednotka CARGO byla vytvořena prioritně za účelem kvalitativně vyhovujícího zajištění obsluhy staveb realizovaných společností STRABAG Rail a.s., zejména potřeba zajištění přeprav sypkých materiálů (kamenivo), materiálů pro stavbu kolejového svršku (kolejová pole) a přepravu strojů pro úpravu geometrické polohy koleje.

 

Postupným rozvojem a investicemi do lokotraktorů došlo k rozšíření činnosti mimo stavební činnost tak, že nabízíme a realizujeme železniční přepravy sypkých materiálů, jako např. vápenec, energetické uhlí apod.

 

Sídlíme ve vlastní základně v Chabařovicích, jejíž součástí jsou vlastní dílenské objekty, ve kterých probíhá údržba a opravárenská činnost související s přepravními prostředky.

 

Certifikáty:

Společnost vlastní Evropskou licenci pro provozování drážní dopravy na území EU a vlastní  Bezpečnostní certifikát pro provozování drážní dopravy na území ČR. Společnost má předpoklady k získání Bezpečnostního certifikátu pro provozování drážní dopravy na Slovensku, v Německu, Polsku a Maďarsku.

 

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com